Telefónne čísla

Rýchla záchranná služba - RLP, RZP...... 155

Pohotovosť pre deti Žilina........ 041/ 5110522

Polícia..................................................... 158

Hasiči...................................................... 150

Tiesňová linka........................................... 112

Mestská polícia.........................................159

 

Pediater, dorastový lekár - MUDr. Branislav Sagál, Hálkova 3, 01001 Žilina................. 041/ 5643166

Detské oddelenie - príjmová amb. FNsP - Nemocnica Žilina............................................... 041/ 5110509

Kardiológ pre deti- MUDr. Alexandra Sagálová, Hálkova 3, 01001 Žilina, blok B.4.p.............. 041/ 5630122

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Dušan Sagál, S.Sakalovej, Bytča............................ 041/ 5091831

Ekonómia a účtovníctvo - Ing.Miroslava Sagálová, Žilina..................................................... 0911 583238

Homeopatická amb.- Ing. Gabika Sagálová, Hliny 7, Žilina................................................. 0903 340 587

Gynekolog - MUDr. Kyška, V.Spanyola 43, 01207 Žilina.....www.okgyn.sk.......................... 041/ 5110296

ORL-detská krčná amb.-MUDr. Mazúr................................www.krcne.szm.com................ 041/ 7235965

ORL-krčná amb.- MUDr.Machynová, V.Spanyola 43.......................................................... 041/ 5110250

Sono vyšetrenie - MUDr.Kurciník, Hálkova 3, 01001 Žilina...................................................0908 422 509

Gastroenterológ pre deti - MUDr. Eva Bačinská, V.Spanyola 43, 01207 Žilina...................... 041/ 5110273

Neurológ pre deti - MUDr. Orvanová, Hálkova 3, 01001 Žilina.............................................. 041/ 7634411

Neurológ pre deti - MUDr. Nemcová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina....................................... 041/ 5110244

Neurológia dospelí- MUDr.Hamzová, Hálkova 3, Žilina........................................................ 041/ 5625212

Kardiológ pre deti - MUDr. Koma, V.Spanyola 43, 01207 Žilina........................................... 041/ 3811680

Kardiológia pre dospelých - MUDr. Stuchlíková, Hálkova, Žilina........................................... 041/ 5625005

Reumatológ pre deti - MUDr. Salátová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina.................................... 041/ 5110225

Reumatológ pre dospelých - MUDr. Polák, V.Spanyola 43, 01207 Žilina............................... 041/ 5110481

Reumatológ pre dospelých - MUDr. Kuderová Ľubica, Hálkova 3, Žilina................................ 041/ 7231020

Alergológ pre deti - V.Spanyola 43, 01207 Žilina................................................................. 041/ 5110442

Alergológ pre deti - MUDr. Hrbáňová, V.Spanyola 43, 01207 Žilina....................................... 041/ 3219951

Alergológ pre dospelých - MUDr. Komová, V.Spanyola 43, FNsP Žilina................................ 041/ 3219958

Pneumolog pre deti- MUDr. Klement Matuška, V.Spanyola 43, Žilina................................... 041/ 5110721

Očný lekár pre deti - MUDr. Strnadová, Hálkova 3, 01001 Žilina........................................... 041/ 5008191

Očný lekár pre dospelých - MUDr. Hronská, Hálkova 3, Žilina............................................. 041/ 7231270

Endokrinológ pre deti - MUDr. Kyšková, Hálkova 3, 01001 Žilina.......................................... 041/ 5626411

Endokrinológia pre dospelých - MUDr.Krauseová, Hálkova 3, Žilina...................................... 041/ 7231227

Nefrológ pre deti - MUDr. Kováčik, V.Spanyola 43, 01207 Žilina........................................... 041/ 5110814

Logopedická amb. - PaeDr. Štefániková, Hálkova 3, Žilina................................................... 041/ 5630114

Gynekológ - MUDr. Kabzanová, Hálkova, Žilina.................................................................. 041/ 7232885

Traumatológ - MUDr. Hrbáň, Bratislavská, Žilina................................................................. 041/ 5071531

Chirurgia príjmová amb., Nemocnica Žilina, V.Spanyola 43.................................................. 041/ 5110332

Ortopédia - MUDr. Hromec, ŽILPO, ul. Vysokoškolákov 31, 2. poschodie, Žilina.................... 0949174509

Ortopédia - MUDr. Štempel, Hálkova 3, Žilina..................................................................... 0918 114 234

Kožná amb. - MUDr. Frátriková, Hálkova 3, Žilina............................................................... 041/ 7029161

Prenatálna amb.- MUDr.Babjak, Hálkova, Žilina.................................................................. 0904 642 088

Psychiatrická amb.- MUDr. Ľubica Čapková, Hálkova 3, Žilina............................................. 041/ 7232321

Psychologická amb. - PhDr. Jančárová, Hálkova 3, Žilina.................................................... 0911 701 655

Psychiatrická amb.detská   - MUDr. Šustrová, Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina,.................. 041/562 7042

Psychologická amb.- deti- Mgr.Doničová, V.Spanyola 43, Žilina........................................... 041/ 5110438

Zubár  -MUDr.Mitrová, Hollého 66, 010 01 Žilina ZŠ............................................................. 041/ 5626  64

Zubár - MUDr.Zuziková, V.Spanyola 43, 01001 Žilina........................................................... 041/ 511 04 83

Poliklinika KRANKAS, Bratislavská 1, 010 01 Žilina............................................................ www.krankas.sk